Cégalapítás lépésről lépésre

Mik szükségesek az új Cég cégbejegyzéséhez, az ügyvédnél?

Gazdasági társaságot alapíthat magánszemély, vagy társaság. Magyar, vagy külföldi, aki nem áll eltiltás hatálya alatt. Külföldi tag, vagy olyan tag, akinek nincs magyarországi bejelentett lakcíme, telephelye, kel magyarországi kézbesítési megbízottjának lennie.

Nevet kell választani, a már bejegyzett társaságoktól eltérőt. Minimum 3 karakter eltérés kell.

Székhelyet kell bejelenteni, továbbá lehet telephelyet, fióktelepet.

Vagyoni hozzájárulás az alapító részéről. Bt. – nincs minimum, Kft min 3.000.000,- Ft, Zrt – min. 5.000.000,-Ft.

A vagyoni hozzájárulás lehet:

  • pénzbeni
  • nem pénzbeli (apport): az apport tárgya lehet valamennyi vagyoni értékkel bíró dolog, szellemi alkotáshoz fűződő, szellemi termék, vagy egyéb vagyoni értékű jog.

A társaság fő tevékenységét meg kell jelölni.

  • Ügyvezetőt kell választani. Lehet magánszemély, vagy társaság.
  • A tagoknak magánszemély esetén kell az érvényes lakcímkártya, személyi igazolvány, adókártya, társaság esetén cégkivonat, aláírás minta.
  • Az alapító okiratot/társasági szerződést (több tag esetén) ügyvéd vagy közjegyző készítheti el. Szerződésminta alapján elkészített társaság esetén (Bt, Kft) nincs közzétételi illeték, csak munkadíj.
  • Egyébként ettől eltérő esetben 100.000,-Ft az illeték, 5.000,-Ft közzététel.

Az alábbi okiratok kerülnek elkészítésre:

  • alapítói határozat/taggyűlési jegyzőkönyv
  • alapító okirat/társasági szerződés
  • tagjegyzék
  • elfogadó és egyéb nyilatkozatok